Využití gest a znaků k podpoře komunikace

Využití gest a znaků k podpoře komunikace dětí raného věku

 

  • 8 hod, max. 20 účastníků (pouze pro celé organizace, nehlaste se jednotlivci)

Kurz je určen pro všechny pracovníky v přímé péči, kteří přicházejí do kontaktu s malými dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi. Využitelný bude i pro práci s nejmenšími dětmi s běžným vývojem v preverbálním období (např. pěstounští rodiče, pracovníci dětských skupin, chůvy apod.). Kurz je realizován převážně formou workshopu; účastníci se seznámí s běžným vývojem komunikačních dovedností dětí raného věku, naučí se, jak využívat v komunikaci běžných gest, naučí se 40 základních znaků (znaky vycházejí z českého znakového jazyka, jejich provedení je ale jednodušší tak, aby vyhovovaly schopnostem malých dětí), určeným k doprovázení řeči. Gesta i znaky se naučí užívat v běžných situačních frázích, doprovázet jimi dětské básničky, písničky, pohádky.

  • Lektorky: Alena Kunová, Pavla Foster Skalová
  • Číslo akreditace MPSV: A2020/0608-SP/PC/PP (do 30.6.2024)
  • Cena: 11 000,- Kč
  • Pro další informace prosím kontaktujte vzdelavani@arpcr.cz.