Podpora komunikačních dovedností

Podpora komunikačních dovedností dětí se speciálními potřebami v raném věku

 

  • 16 hod, max. 20 účastníků

Kurz je určen pro pracovníky v přímé péči a neformální pečovatele, kteří pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností. Přínosný může být i pro speciální pedagogy, učitele mateřských škol nebo učitele základních škol speciálních. Účastníci se seznámí s vývojem řeči a komunikačních dovedností, se souvislostmi vývoje smyslů a motoriky a jejich rolí, se specifiky vývoje v těchto oblastech u dětí s různým typem postižením, s dopadem neverbality na různé vývojové oblasti (hra, sociální chování, schopnost seberegulace...). Seznámí se se způsoby, konkrétními postupy a pomůckami k podpoře řeči a komunikace dětí vzhledem k jejich specifickým potřebám, vyplývajícím z konkrétního typu postižení – a to jak běžnými prostředky, tak i prostředky augmentativní a alternativní komunikace. V rámci praktických cvičení si vyzkouší dorozumět se se svým okolím neverbálním způsobem, v závěru navrhnou pomůcky a postupy k podpoře komunikace pro konkrétní dítě.

  • Lektorky: Alena Kunová, Veronika Strenková, Pavla Foster Skalová
  • Číslo akreditace MPSV: A2020/0609-SP/PC/PP

 

Kurz je možné objednat a realizovat přímo na pracovišti za následující ceny:

 

pro členské organizace ARP ČR, do 15 účastníků

pro členské organizace ARP ČR, 15 - 20 účastníků

pro nečlenské organizace  ARP ČR, do 15 účastníků

pro nečlenské organizace ARP ČR, 15- 12 účastníků

16 000,- Kč

20 000,- Kč

21 000,- Kč

25 000,- Kč

 

  • Pro další informace prosím kontaktujte vzdelavani@arpcr.cz.