Pro veřejnost

Co je raná péče?

je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54).

Potřebujete ranou péči?

Nejste si jistí vývojem svého dítěte?  Nevíte, na koho se obrátit? Pomůže Vám interaktivní mapa raných péčí, ve které snadno najdete vhodného poskytovatele této sociální služby v místě Vašeho bydliště.

mapa rp nros