Vzdělávání

Vzdělávání v oboru raná péče chápeme jako důležitou oblast spolupráce členských organizací. Cílem je vytvořit kvalitní kvalifikační i návazné vzdělávání pro poradce rané péče a realizovat i průběžné vzdělávání společné. Při něm můžeme dobře sdílet praxi v našem oboru a společně přemýšlet nad řešením praktických otázek, které denní praxe přináší, etických i systémových.

Další vzdělávání je výsledkem aktivity a sdílení ze strany členských organizací Asociace, koná se pod její záštitou. Kazuistické semináře tematicky vycházejí z aktuálních potřeb členských pracovišť. Setkání připravují jednotlivá členská pracoviště, která nabídnou téma ke sdílení kolegům v Asociaci. Cílem setkání je nacházení optimálních řešení a sdílení dobré praxe. Výstupy z kazuistických setkání jsou ve formě doporučení dobré praxe určena pro vnitřní potřebu členů ARP ČR. Vzájemné supervize poradkyň různých členských pracovišť mohou přinášet inspiraci pro pracovní postupy a pro náhled na vlastní práci.

Ve spolupráci s NROS jsme vytvořili a realizovali v uplynulých letech model vzdělávání pro poradce rané péče. Tento typ vzdělávání, který jsme dva roky pilotně realizovali, tematicky navázal na připravovaný kvalifikační kurz Poradce rané péče. V posledních letech (období 2018-20) proběhlo pět akreditovaných kurzů pro zkušenější pracovníky rané péče s odbornou garancí ARP ČR a za zásadní finanční podpory NROS (kurzy byly pro pracovníky členských organizací zdarma). Kurzy byly tematicky zaměřeny na sociální práci s rodinou v rámci rané péče a na problematiku podpory dětí se zdravotním postižením v raném věku.