Vzdělávání

Vzdělávání v oboru raná péče chápeme jako důležitou oblast spolupráce členských organizací. Cílem je vytvořit kvalitní kvalifikační i návazné vzdělávání pro poradce rané péče a realizovat i průběžné vzdělávání společné. Při něm můžeme dobře sdílet praxi v našem oboru a společně přemýšlet nad řešením praktických otázek, které denní praxe přináší, etických i systémových.

Ve spolupráci s NROS vytváříme model vzdělávání pro poradce rané péče. Tento typ vzdělávání, které již druhým rokem pilotně realizujeme, tematicky navazuje na připravovaný kvalifikační kurz Poradce rané péče. V současné době (období 2018-20) probíhá pět akreditovaných kurzů pro zkušenější pracovníky rané péče s odbornou garancí ARP ČR a za zásadní finanční podpory NROS (kurzy jsou pro pracovníky členských organizací zdarma). Kurzy jsou tematicky zaměřeny na sociální práci s rodinou v rámci rané péče a na problematiku podpory dětí se zdravotním postižením v raném věku. Více o kurzech zde.

Další vzdělávání je výsledkem aktivity a sdílení ze strany členských organizací Asociace, koná se pod její záštitou. Kazuistické semináře tematicky vycházejí z aktuálních potřeb členských pracovišť. Setkání připravují jednotlivá členská pracoviště, která nabídnou téma ke sdílení kolegům v Asociaci. Cílem setkání je nacházení optimálních řešení a sdílení dobré praxe. Výstupy z kazuistických setkání jsou ve formě doporučení dobré praxe určena pro vnitřní potřebu členů ARP ČR. Vzájemné supervize poradkyň různých členských pracovišť mohou přinášet inspiraci pro pracovní postupy a pro náhled na vlastní práci.

Přihlaste se