Projekty

Asociace rané péče ČR naplňuje své cíle prostřednictvím realizace projektů, jejichž zaměření je v souladu se strategickým plánem organizace.