O nás

Asociace rané péče ČR je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče. Členy ARP ČR jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Posláním ARP ČR je sdružování a podpora organizací poskytující službu raná péče a prosazování a kultivování oboru raná péče.

Asociace rané péče ČR

  • prezentuje a prosazuje obor rané péče i poskytované služby,
  • podporuje zvyšování kvality poskytovaných služeb ze strany členských pracovišť,
  • hájí zájmy pracovišť rané péče i jejich pracovníků,
  • zajišťuje vzdělávání pracovníků v rané péči,
  • je platformou pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť a pro poskytování vzájemné odborné podpory,
  • je partnerem pro mezinárodní spolupráci v oboru rané péče.

Členství

Členem ARPČR se může stát pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče. Členství v ARPČR vzniká na základě vyplnění formuláře zaslaného na e-mailovou adresu posta.aprp@gmail.com.

Formy členství:

Členství s garancí kvality
Členem se stává pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které se stalo držitelem garance kvality ze strany ARPČR.

Členství bez garance
Členem ARPČR je pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které požádalo o členství v ARPČR. Povinností členů bez garance kvality je splnit podmínky garance do pěti let od přijetí do ARPČR.

Čestné členství
Valné shromáždění na základě návrhu členů ARPČR může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj oboru rané péče.

Garance kvality

Pracoviště, které chce požádat o garanci kvality služeb rané péče ARPČR, se zaregistruje a ve svém profilu vyplní žádost o šetření pro vydání garance kvality služby rané péče.