Stáže pracovišť ARPČR

Informace ke stážím na jednotlivých pracovištích asociace

  • Stáže jsou velmi ceněná a efektivní forma profesního růstu a získávání odbornosti.
  • Pokud jste členem asociace a máte zájem o stáž, kontaktujte vybrané pracoviště.
  • Pro stáž platí obecná pravidla ARPČR (např. mlčenlivost), dané garancí kvality, která je popsána podrobně zde: https://www.arpcr.cz/kvalita-sluzby/ 

Seznam pracovišť zapojených do systému stáží:

pracoviště adresa počet stážistů za rok kontaktní osoba
Poradna rané péče EUNIKA Masarykovo nám.6/5; 733 01 Karviná Fryštát 1x2 Adéla Hovorková, eunika@slezskadiakonie.cz
I MY o.p.s tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
3 Lea Stiborová, lea@imypomahame.cz
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Morava a Slezsko Pekařská 491/9,
779 00 Olomouc
3 Anna Kučerová, kucerova@tamtam.cz 
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí  - pracoviště rané péče Komenského 616
Vrchlabí, 54301
4 Magdaléna Havlíčková, havlickova@diakonievr.cz
Raná péče Čechy - CDS Tamtam Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlk 4 Martina Péčová, ranapececechy@tamtam.cz
Portimo ops Drobného 301,
592 31 Nové Město na Moravě
3x4 Michaela Svobodova,
michaela.svobodova@portimo.cz
Demosthenes, o.p.s. Mírová 2, Ústí nad Labem (Severní Terasa), 400 11 3 Iryna Kovalyčuková, iryna.kovalcukova@demosthenes.cz
Oblastní charita Kutná Hora,Středisko Na Sioně Palackého nám. 320,
Kutná Hora 28401
4 Marie Teplá, marie.tepla@kh.hk.caritas.cz
Poradna rané péče DOREA Kamenná 11, 639 00 ; Brno 4 Mgr. Gabriela Zelenková, vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz
Raná péče Diakonie Machatého 683/10,152 00 Praha 5 další pracoviště: Praha3; Děčín; Horažďovice 4 Anna Slováčková, slovackova@rana-pece.cz
APLA Jižní Čechy, z.ú. Farského 887, 390 02, Tábor 1x2 Petra Marešová maresova@aplajc.cz
Raná péče CSS Tloskov, Benešov Tloskov 1, 257 56 Neveklov 3 Radka Jiroušková, jirouskovar@tloskov.cz
EDA cz, z. ú. Filipova 2013/1; 148 00 Praha 4 - Chodov 3 Ing. Helena Špačková info@eda.cz
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice Čechova 1, České Budějovice 370 01 3 Martina Papoušková martina.papouskova@ranapece.cz
Středisko rané péče Sluníčko třída Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové 4 Pavlína Chmelíková, slunicko@charitahk.cz
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Rodinná 2719/57, 70030 Ostrava - Zábřeh 2 Vladimíra Salvetová, reditelka.ostrava@ranapece.cz (pro poskytovatele z Moravskoslez. kr)
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc Střední Novosadská 356/52; 779 00 Olomouc 3 Petra Hálková,  petra.halkova@ranapece.cz
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc 2 Lenka Koubková, lenka.koubkova@ranapece.cz (v druhé polovině roku)
  • Doporučená časová dotace stáže je jeden pracovní den, tedy cca 8 hodin. Stáž by měla zahrnovat jak konzultaci v klientské rodině, tak i návštěvu pracoviště.  
  • Stážista by si měl před zahájením stáže stanovit její cíl (např. zájem o práci s jinou cílovou skupinou, získání nových zkušeností, seznámení se se strukturou práce v rodině atd...). S cílem své stáže by měl seznámit poradce z hostitelského pracoviště.
  • Hostitelské pracoviště vydává potvrzení o absolvování stáže.
  • Vzhledem k tomu, že stáž je regulérní forma vzdělávání a započítává se do povinného vzdělávání, probíhá v pracovním čase poradců.