Asociace rané péče České republiky

Asociace rané péče České republiky, z.s.

je profesní organizací poskytovatelů sociální služby raná péče. Naší snahou je společně pracovat na udržení a zvýšení kvality a odbornosti poskytovaných služeb, hájit zájmy oboru raná péče. Asociace je prostředím pro vzájemné sdílení dobré praxe poskytování služby a metodickou podporu členských pracovišť,  pro společné vzdělávání poradkyň rané péče i vedoucích pracovníků.

 

Raná péče

je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54).

O rané péči

 
Za spolupráci děkujeme:

logoMPSV-mNROS_CMYK_logoASI-logo_krivky_web_big