Kvalita služby

V rámci projektu Profesionalizace ARP ČR (2016-2018) jsme pracovali na formulování Profilu poradce rané péče a Kompetencích v praxi rané péče. Tento materiál může být podkladem pro sebe/hodnocení pracovníků, pro nastavení dalšího sebevzdělání v oboru. Naplňování kompetencí pomocí záměrně plánovaného vzdělávání poradkyň rané péče je zásadním nástrojem zvyšování kvality poskytované služby.

Členské organizace Asociace se hlásí k myšlence shody na kritériích kvality poskytované služby. Podstupují ověření, že jimi poskytovaná služba dohodnutou kvalitu vykazuje. Asociace se pak stává garantem kvality služby konkrétního poskytovatele.