Kurz poradce rané péče

Kurz poradce rané péče 

  • 80 hodin, max. 20 účastníků

Kurz Poradce rané péče je určen pro začínající poradce rané péče a je koncipován na základě definovaného profilu poradce rané péče a klíčových kompetencí pro výkon profese. Kurz sestává ze čtyř oblastí: 1. Supervizní setkání Během skupinových supervizí budou účastníci rozvíjet svou dovednost sebehodnocení vlastních profesních kompetencí a naučí se hledat cesty vedoucí k jejich zvyšování. Zároveň se naučí vnímat supervizi jako nástroj sebepodpory. 2. Teoretická část kurzu V jejím průběhu se účastníci seznámí se základním rámcem rané péče, se specifiky terénní práce a konzultace v rodinách, získají znalosti týkající se vývoje dítěte a jeho specifik vzhledem k různým druhům postižení, seznámí se s různými možnostmi podpory vývoje dítěte v raném věku. 3. Přímá intervize v klientských rodinách V rámci kurzu každý účastník absolvuje pod vedením zkušeného poradce rané péče 4 intervize ve svých klientských rodinách. Každá intervize zahrnuje přípravnou část i podrobný rozbor. 4. Samostudium a domácí příprava Samostudium titulů zvolených ze seznamu doporučené literatury na základě sebehodnocení úrovně vlastních kompetencí. Skupinové supervize i teoretický program se uskuteční v průběhu tří setkání (1 den + 2 dny + 2 dny), mezi jednotlivými bloky bude vždy alespoň 4 týdenní přestávka. Přímé intervize si každý účastník organizuje sám v souladu možností intervizora (v době po ukončení prvního dvoudenního setkání do 4 měsíců po zahájení kurzu).

 

Lektorský tým (aktivní pracovníci rané péče): 

Alice Pexiederová, Lucie Černíková, Alena Cikánková, Lucie Donátová, Lucie Magerová, Jana Čelůstková,  Alena Kunová, Pavla Foster Skalová, Lucie Gregorová, Zuzana Sýkorová, Martina Herynková, Jana Hunáková, Anna Kučerová, Jana Londinová, Martina Mazánková, Martina Péčová, Markéta Pekárková, Iva Jungwirthová, Markéta Sieglová, Veronika Strenková, Jana Vachulová, Gabriela Zelenková, Eva Reitmayerová, Pavlína Kovářová

Číslo akreditace MPSV: A2019/1468-SP

Kurz proběhne v termínech: Prozatím není stanovený termín pro rok 2022

Po celou dobu kurzu každý z účastníků musí zároveń splnit čtyři individuální supervize v klientských rodinách (termíny si domlouvá individuálně). 

Cena kurzu:

  • pro členské organizace ARP ČR:       22 000,- Kč 
  • pro nečlenské organizace ARP ČR:   25 000,- Kč

Pro další informace prosím kontaktujte: vzdelavani@arpcr.cz.