Profesionalizace ARPČR

EU

Realizace projektu Profesionalizace ARP ČR (11/2016 – 12/ 2018) pomohla stabilizovat a posílit fungování členských organizací v regionech. Pomocí výstupů (Kompetence v praxi rané péče a Profil poradce rané péče) pomáhá zajistit srovnatelnou úroveň poskytování rané péče v ČR. Odborná úroveň služby je pravidelně ověřována garančním procesem, umožňuje sdílení dobré praxe a zajišťuje vysokou kvalitu a účinnost služeb.

V rámci projektu se nám podařilo vybudovat novou koncepci organizace a model vzdělávacího systému pro specializaci oboru rané péče. Dalšími výstupy z projektu jsou analýza kvality služeb a odborný informační bulletin pro členské organizace.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU. Byly využity prostředky z Evropského sociálního fondu (Operační program zaměstnanost) prostřednictvím MPSV.

Děkujeme!