Členství

Vítáme zájem vašeho pracoviště rané péče o členství v ARP ČR.

Členem ARPČR se může stát pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče. O členství můžete zažádat vyplněním formuláře zaslaného na e-mailovou adresu: 4gsyQOQ7~ipBO1p.

Členství s garancí kvality

Členem s garancí se stává pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které prošlo procesní analýzou a hodnocením a stalo se držitelem garance kvality ze strany ARPČR. Pracoviště, které chce požádat o garanci kvality služeb rané péče ARPČR, se zaregistruje/přihlásí zde na webu a ve svém profilu vyplní žádost o šetření. V případě dotazů pište na garance@arpcr.cz.

Členství bez garance

Členem ARPČR je pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které požádalo o členství v ARPČR. Povinností členů bez garance kvality je splnit podmínky garance do pěti let od přijetí do ARPČR.

Čestné členství

Valné shromáždění na základě návrhu členů ARPČR může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj oboru rané péče.