Členství

Vítáme zájem vašeho pracoviště rané péče o členství v ARP ČR!

Členem ARPČR se může stát pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče. Členství v ARPČR vzniká na základě vyplnění formuláře zaslaného na e-mailovou adresu: info@arpcr.cz

Formy členství:

Členství s garancí kvality

Členem se stává pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které se stalo držitelem garance kvality ze strany ARPČR.

Členství bez garance

Členem ARPČR je pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu rané péče, které požádalo o členství v ARPČR. Povinností členů bez garance kvality je splnit podmínky garance do pěti let od přijetí do ARPČR.

Čestné členství

Valné shromáždění na základě návrhu členů ARPČR může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj oboru rané péče.

 

Pracoviště, které chce požádat o garanci kvality služeb rané péče ARPČR, se zaregistruje a ve svém profilu vyplní žádost o šetření pro vydání garance kvality služby rané péče.