Tvorba personálního standardu MPSV

Účastníme se tvorby personálního standardu na MPSV.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 18. prosince 2022

Vážení členové Asociace,

 

chtěli bychom Vás informovat o skutečnosti, že Asociace rané péče byla přizvána, společně s paní Mgr. Irenou Lintnerovou, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a s paní PhDr. Jitkou Barlovou, Ph.D., Společnost pro ranou péči, do pracovní skupiny MPSV k tvorbě personálního standardu pro Ranou péči §54. Za Asociaci se jednání pracovní skupiny účastní Kateřina Jírová.

 

V prosinci byl pracovní skupině předložen návrh personálního standardu, ke kterému jsme se mohli vyjádřit. Společně jsme se proti prvnímu návrhu výstupu MPSV vymezili. Návrh personálního standardu vůbec neodpovídal charakteru sociální služby raná péče, která je určená pro celou rodinu a odehrává v přirozeném prostředí rodiny. Navíc díky které aktuálně 95% dětí s postižením v ČR vyrůstá v rodině.

 

Na dalším prosincovém setkání jsme MPSV předložili naše návrhy. V lednu 2023 budou probíhat společná jednání, o jejich průběhu Vás budeme informovat.

 

 

Za Asociaci rané péče, Kateřina Jírová