NOC DŮSTOJNOSTI. Akce se bude konat 6. 1. 2023

NOC DŮSTOJNOSTI. Akce se bude konat 6. 1. 2023

Asociace rané péče se připojuje k akci Naděje pro děti úplňku, z.s. 

Tímto bychom chtěli uctít památku Doroty Šandorové.

 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 16. prosince 2022

Vzhledem k zájmu o Noc důstojnosti i mimo Prahu, je možné se k této důstejné pietní akci připojit. Zájemci mohou kontaktovat přímo paní Lenku Frišovou (+420 732 835 737, lenka.frisova@detiuplnku.cz). Paní Frišová zájemcům zašle jednoduchý informační balíček, co akce obnáší. 

Záměr akce

Záměrem akce je uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 zabita pracovníkem v přímé péči, a také připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb.

Požadujeme důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká Republika zavázala naplňovat. Požadujeme důstojný život a adekvátní podporu také pro všechny jejich pečující, ty neformální v rodinách i ty profesionální v sociálních a zdravotních službách. Chceme systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti, stejně jako vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.

Právo na důstojný život je společným právem všech občanů České republiky a nesmí být nikomu upíráno.