Fórum rodinné politiky 2022 ve Zlíně

Asociace aktivním účastníkem na konferenci Fórum rodinné politiky 2022 ve Zlíně.

Ve dnech 23. – 24. června 2022 se uskutečnila konference rodinné politiky,  kterou pořádalo MPSV. Dostali jsme pozvání, abychom se stali aktivními účastníky a přispěli informacemi o Asociaci rané péče. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 29. června 2022

Ve dnech 23. – 24. června se uskutečnila konference rodinné politiky,  kterou pořádalo MPSV. Dostali jsme pozvání, abychom se stali aktivními účastníky a přispěli informacemi o Asociaci rané péče. Jela jsem do Zlína již ve čtvrtek a v pátek, 24. 6., jsem měla aktivní příspěvek v panelu s názvem: Rodiny se specifickými potřebami – jakým způsobem lze podpořit rodiny samoživitelů, rodiny pečující o závislé členy rodiny a rodiny vícečetné?

V rámci prezentace jsem představila Asociaci rané péče a přiblížila obor posluchačům. Zmínila jsem se také o špatné situaci ohledně kapacit a financování služby. Mluvila o zkušenosti z rodin, kdy je patrné téma sourozenců, kteří vypadávají ze systému podpory. Jedním z bodů bylo také zlepšení situace a podpory pečujících. Poté se mluvilo i o tom, že po dovršení sedmi let věku dítěte, není žádná návazná služba, která by pokračovala v systémové a komplexní podpoře rodiny.

Ohledně financování došlo ke zmínění potřeby víceletého financování, rozdílnost přístupu k financování preventivních služeb v rámci jednotlivých krajů. Celkově jsem upozornila na to, že často jsou podporované pobytové služby apod., ale obecně terénní preventivní služby vypadávají ze systému a není na ně dostatečně myšleno.

Mnoho témat jsem měla možnost osobně probrat i s paní Mgr. Bc. Zdislavou Odstrčilovou, která je náměstkyní pana ministra Jurečky a má na starosti sekci rodinné politiky a sociálních služeb. Za tuto milou schůzku moc děkuji a věřím, že bude naše spolupráce v budoucnu možná a pomůže k posílení oboru rané péče  rámci celé ČR.