Seznam vzdělávacích akcí

Od ledna do května 2019 proběhl v spolupráci s Nadací NROS cyklus pěti kurzů, který je určen pracovníkům v rané péči.

Bližší informace najdete zde.

Nabídka kurzů:

Time management a plánování

Lektor: Mgr. Barbora Hrušková, GAUDIA
Anotace: Kurz se zabývá tématem organizace vlastního času a sladění pracovních a osobních aktivit. Kurz vychází z principů time managementu 4. generace. Důležitou součástí kurzu je propojení teoretických zásad a konkrétních návodů se zkušenostmi a potřebami každého účastníka. Cílem je, aby se nové pohledy na práci s časem odrazily v konkrétních změnách a úpravách časového plánu každého z nich.
Termín: 14. 1. 2019 (kurz je jednodenní)
Místo konání: Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 20 osob

Individuální plánování v sociálních službách 

Lektor: Ing. Mgr. Aleš Herzog, inspektor kvality sociálních služeb a sociální pracovník s praxí v sociálních službách od roku 1998
Anotace: Kurz v rozsahu šestnáct hodin má dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části lektor představuje smysl individuálního plánování a věnuje se plánování při pomoci klientům. V praktické části účastníci kurzu vytváří (podle nachystaného vzoru) vlastní záznamy individuálních plánů – forma workshopu.
Termín: 29. 1. a 30. 1. 2019(kurz je dvoudenní)
Místo konání: Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 20 osob

Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje

Lektor: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum Terapie Autismu
Anotace: Absolventi kurzu budou seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučí se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou.
Termín: 11. 2. a 12. 2. 2019 + praxe (kurz je třídenní)
Místo konání: Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Práce s motivací klienta a hranicí služby

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.
Anotace: Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.
Termín: 4. 3. a 5. 3. 2019(kurz je dvoudenní)
Místo konání: Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Jak poskytovat zpětnou vazbu

Lektor: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.
Anotace: Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.
Termín: 23. 5. – 24. 5. 2019 (kurz je dvoudenní)
Místo konání: Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Přihlaste se